Alla inlägg under mars 2017

Av Hannes Müller - 8 mars 2017 15:00

 

Dagen till ära -internationella kvinnodagen 8 mars lägger jag ut en bild på en för män och barn försmädlig bild min fru fick i persent för några år sedan av en s.k uppviglare. Som valigt inget sammanhang med texten.


På regionfullmäktige har på Gotland antogs ett förslag för att det kommunägda bostadsföretaget här skall planera försäljning av betydande delar, som det verkar speciellt inriktat på miljonprogrammsområdena Bingeby och Gråbo, av beståndet för att få fram kapital för nybyggnation. Detta behov motiveras i sin tur med långa bostadsköer ochg att fler asylsökande skall slå sig ned på Gotland.


Så här sa jag i debatten och visste att V som enda parti också var motståndare till dessa planer:


Ordförande, ledamöter och åhörare.


Jag yrkar på avslag på regionstyrelsens förslag.


Allmännyttiga kommunalt ägda bostadsföretag som Gotlandshem har varit en av grundpelarna i att bygga upp välfärdssamhället. Genom att bygga bra bostäder och ta socialt ansvar har man skapat ett rättvisare samhälle. Det skall vi vara rädda om.


Att Gotlandshem nu för att få in kapital för nybyggnation skulle sälja ut vad jag misstänker stora delar av Bingeby och Gråbo vore ett stort svek mot nuvarande hyresgäster. Båda områdena har ansatser till sociala problem och utanförskap men de jag känner som bor där trivs mycket bra.


 Ett privat bostadsföretag tar inte socialt ansvar - det kan man heller inte begära. Ett ytterligare ökat antal hyresgäster med asylbakgrund i dessa områden med asylbakgrund i dessa områden kan innebära att gotlänningar inte längre trivs och då försöker flytta.


 Vi kan på detta vis få verkliga utanförskapsområden på Gotland som det nu finns många exempel på runt städer på fastlandet.


Det blev en ganska lång debatt kring den här frågan. Jag och V röstade emot men det blev aldrig votering begärd. Kan nog tänka mig att en del gammaldags socialdemokrater är skeptiska till utförsäljning. Det var väl någon i M som svarade något fånigt på mitt inlägg men annars kom jag inte in i debatten.


Några punkter senare var det en motion från Elin Bååth (Fi) angående att hon ville att regionen skulle skaffa en HBTQ-policy och där regionstyrelsen ansåg att man skulle infoga detta i den regionala utvecklingsstrategin där gruppen särskilt skulle lyftas fram. Jag hade sett fram mot en holmgångsdebatt med Elin Bååth (Fi) men hon var tyvärr inte närvarande. Ersättaren från Fi yttrade sig inte. Det här korta sa jag:


Ordförande, ledamöter och åhörare.


Jag lyssnade på en debatt på radion mellan företrädare för partierna på Gotland angående HBTQ-frågor.


 En debattledare läste med teatralisk röst upp ett citat ur en enkät som sedan deltagarna skulle diskutera kring. Jag citerar: "Jag blev inskriven på lasarettet. En sköterska frågade efter närmast anhörig. Jag svarade min frus namn. Sköterskan bara: Är det din syster? Är det din mamma? Är det din vän? Jag svarade till slut: Det är min fru. Det fanns inte i hennes värld." Slut på citat.


 När jag letat på nätet har jag på SCB hittat en uppgift om att det fanns 11 gifta eller partnerskapspar på Gotland.


 Jag tycker denna motion av Elin Bååth och debatten på radion inte är något annat än trams och instämmer med regionsstyrelsens förslag om att avslå motionen.


 Vi alla och även Region Gotlands anställda skall visa respekt för människor som är onormala eller lever på ett avvikande sätt. Vara medvetna om att de finns och behandla dem på ett bra sätt. Jag tycker det räcker med det. 


Det blev sedan en debatt angående motionen utan Fi deltagande som jag i stort sett tycker var mer avvisande mot Fi och deras behjärtansvärda frågor som oftast ändar i meningslösa definitioner av ord och begrepp eller definiotioner av behjärtansvärda grupper som jagt inte tycker leder någon vart mer än i värsta fall de går med näsan i vädret  dessa toleransens riddare som är mer intoleranta och lättkränkta än några andra.

ANNONS
Av Hannes Müller - 7 mars 2017 13:36

 

Bilden har som vanligt inget som helst sammanhang med texten. Denna gång en populär pojkleksak från 1950-60-talet som kunde beställas per postorder. Skulle sälja en dylik nu på Tradera men blev varse att de nu är förbjudna att sälja.


Den här insändaren infördes efter lite småpalavrar och begärda ändringar i GT, en av öns två tidningar. Gentemot den andra tidningen pågår fortfarande förhandlingar. Det finns två personer, debattredaktörer som de kallar sig, som de facto styr den offentliga debatten på Gotland. Mats Linder (M) på GA och Eva Bofride (C) i GT och avgör vilka insändare som publiceras - en makt de sannerligen utövar till fullo. Gemensamt för de båda kan lite elkakt sägas vara att de ogillar debatt och ogillar människor med andra åsikter. Mats Linder avsluitade telefonsamtalet häromdagen med: Du gör det inte lättare att publicera vad du skriver genom hur du argumenterar mot mig. :-) Ja jag har lagt ned att ens försöka vara hövlig mot sådana småpåvar.Verkligt skyddslösa mitt ibland oss


Häromdagen när regionfullmäktige skulle anta ett nästan 100-sidigt program om hur skydd mot olyckor på ön anförde jag att det saknades ett inslag i programmet. Alla de och allt fler personer med utländskt medborgarskap som numera arbetar i olika branscher på ön. Ofta under oklara anställningsförhållanden. Ofta med dålig eller farlig arbetsmiljö. Ofta med dåligt eller obefintligt socialt skyddsnät.


 Jag som bor i Klintehamn har sett prov på detta under de senaste åren. Som den där skicklige men våghalsige mannen som hängde i ett rep runt magen ut från en fasad och kapade brädor med en bensindriven motorsåg nere på det då rivningshotade magasinet på Kustvägen. Eller de rumänska byggnadsarbetarna som i AB Hassela Gotlands regi kastade ned ett eternittak på Donnersgatan så det blev ett stort moln av asbest över hela gatan. Eller den där mannen som i Klintetraktens Framtids regi som åkte runt ståendes på en asfaltvibrator och jämnade ut asfalten som lagts in i de kilometerlånga spåren. Det bara skrek kärlkramp om att stå med sådana vibrationer genom kroppen timme efter timme. Det är bara exempel på katastrofalt dålig och farlig arbetsmiljö jag sett utländska arbetare få ha under bara ett par år. Jag tror det här är ett stort problem.


 Alldeles innan jag flyttade till Klintehamn hade en fiskare som arbetade på en båt härifrån drunknat. Han efterlämnade en fru och en son i Estland som då stod utan försörjning - vad jag vet inga som helst försäkringar. Människor med hjärta i LIONs här startade en insamling till pojken och när jag nyligen frågade en i föreningen hur det sedan gick så sken han upp och berättade om honom som genom insamlingen slapp växa upp i fullständigt armod och fick råd att studera och numera arbetar med ett kvalificerat arbete och kontakt som fortfarande upprätthålls. Det var så roligt att få höra.


 För ett par år sedan förolyckades en polsk arbetare här i trakten. Han skulle byta ett tak på en hög maskinhall med eternittak och eftersom han inte använde skyddsutrustning störtade han ned 7 meter i cementgolvet. Han efterlämnade fru och fyra barn. Efter något år läste jag en lakonisk notis på gotlandsradions sida att det i rätten inte kunnat bevisas att han inte hade ett företag och därmed inga skadestånd behövde utbetalas. Av en ren händelse så råkade jag läsa en artikel där en tidning utgiven på fastlandet hade åkt ned och intervjuat änkan i Polen. Hon hade fått beskedet om sin mans död efter ett antal dagar när en vän till hennes man ringde upp och ville beklaga sorgen. Polisen på Gotland hade inte vetat hur man skulle meddela dödsfall till Polen. Hon levde nu på 4900 kronor i månaden med fyra barn. Prisnivån i Polen är något lägre än i Sverige men det innebär ändå verklig fattigdom. Mannen hade haft en dödsfallsförsäkring på 49.000 kr men den hade hon inte klarat pappersexercisen för eftersom hon inte begriper ett ord svenska och översättning kostar 100 kr per sida. Hon hade heller inte hört ett ord från mannens uppdragsgivare på Gotland. Det här är en hjärtskärande berättelse om hur illa människor kan råka ut.


Jag tror det behövs intresse och kunskap från myndigheter och allmänhet för hur många av de utlänningar som arbetar här har det.


Hannes Müller

Klintehamn

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se