Alla inlägg den 18 maj 2017

Av Hannes Müller - 18 maj 2017 08:27

 

Som vanligt har bilden inget samband med texten. Denna gång en bild av en gård jag tidigare ägde. Petsarve i Norrlanda avfotograferat c:a 1920 - 1930. Bakom ladugården ligger tjärfabriken längst till höger där lokomobilen tycks vara igång för att krossa stubbar för tjärved.


Inför regionfullmäktigemötet 15 maj lämnade jag in följande interpellation (frågeställning enkelt uttryckt) till ordföranden i Hälso och Sjukvårdsnämnden:


Interpellation                                    
                                                  
                Klintehamn 27 mars 2017


Till: Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker


Mina frågor till Stefaan de Maecker är:

Anser du liksom jag att det utbredda bruket och även missbruket av beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner är ett problem?

Vilka åtgärder anser du i så fall hälso- och sjukvården kan vidta för att bringa ned bruket och missbruket av sådana?


Jag tror att bruk och missbruk av narkotikaklassade och beroendeframkallande mediciner är ett ganska stort och dolt samhällsproblem. Dessa förskrivs vid en mängd åkommor och tillstånd och kan förutom beroende framkalla personlighetsförändringar och vålla bekymmer både för nyttjaren och dess omgivning.

 Många av de missbruksrelaterade dödsfallen på Gotland tror jag skett i sammanhang där denna typ av mediciner kombinerats på ett farligt sätt med andra droger eller överdoserats. Man kan även förmoda att en hel del självmord begåtts med hjälp av denna typ av preparat.

 Inför fullmäktige 19 december fick vi statistik där det visade sig att vården på Gotland gav 2 till 3 gånger fler diagnoser till vuxna per innevånare räknat, diagnoser som ofta behandlas med denna typ av preparat. När det gäller ADHD och andra diagnoser för barn och unga som även de ofta behandlas med narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel är det sedan länge känt att Gotland ligger långt över riket i övrigt.

 När jag personligen gått igenom avkunnade domar 2016 över ringa narkotikabrott och narkotikabrott på Gotland´s tingsrätt har jag sett att en förvånansvärt stor andel har gällt narkotikaklassade mediciner främst Benso. Av de 82 sådana domar jag noterade gällde 33 denna och liknande typ av preparat - således 40%. 

 En hel del problem som vårdkedjan utsätts för tror jag även är relaterade till denna typ av mediciner som exempelvis stök på vårdcentraler och akuten, hot mot personal och inbrott på apotek för att nu nämna några exempel.

 Ett sätt att försöka komma till rätta med detta problem är självklart att börja diskutera det. Liksom annan narkotikaanvändning är det dock ett svårt problem att komma till rätta med och i det här fallet är regionens sjukvård i högsta grad inblandad. Även om en del av preparaten som missbrukas och brukas köps illegalt på internet kan man nog förmoda att förskrivning genom vården spelar en stor roll i detta. 


Hannes Müller

Klintehamn


Jag fick skriftligt svar från Stefaan de Maecker i kallelsen som kan läsas här:


http://www.gotland.se/95950


På regionfullmäktige höll jag sedan följande anförande vilket det nu bli debatt ikring:


Ordförande, ledamöter, åhörare.


Tack för svaret Stefaan de Maecker. Jag uppskattar att du verkar dela min oro för det stora bruket och missbruket av beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner på Gotland.

 

 Jag gjorde ju på egen hand en undersökning av domar på Gotlands Tingsrätt och häpnade själv över att c:a 40 % av domarna för narkotikabrott gällde olovligt bruk eller innehav av narkotikaklassade mediciner. Då får man hålla i minnet att många av de som tas in av polisen för provtagning har sådana mediciner utskrivna av läkare och således inte kan åtalas.


 Inför det här mötet har jag försökt skaffa mig lite information om vad hälso och sjukvården gör för att komma tillrätta med dessa problem. Det finns en beroendeenhet på psykiatrin och jag förstår att du väljer att inte nämna den i de här sammanhangen. Hör och häpna: Beroendeenhetens största arbete ligger i att dela ut narkotikaklassade mediciner till personer med missbruksproblem. Minimaria för yngre som du däremot nämner i ditt svar har jag ställt några frågor till men de var ytterst ovilliga att berätta om sin verksamhet. Andelen av deras patienter som behandlas för läkemnedelsmissbruk ville de absolut inte berätta om. Ytterst få är min gissning.


 En sak fick jag dock veta: Så gott som alla av de de nu behandlar för missbruksproblem har som barn eller unga getts diagnoser av BUP. Den vanligaste diagnosen för barn är som bekant ADHD vilken behandlas med lågdoser Amfetamin. Det här motsäger din tro Stefaan de Maecker att ADHD-diagnosticering av barn skyddar mot senare missbruk. På Minimaria verkade man dessutom helt ovetande om att ADHD-medicin kan missbrukas genom att personen äter många doser samtidigt eller, det här är skrämmande, löses upp och injiceras. Detta ger en effekt liknande annat Amfetamin.


 Det finns två stora svagheter i ditt svar. För det första verkar du inte vilja låtsas om att även just den person som får narkotikaklassade mediciner kan hamna i beroende och missbruk.


 Den andra svagheten i ditt svar är att det verkar som du anser vården på Gotland står helt utan möjligheter att göra något åt dessa problem. Jag ser ingenting i ditt svar utomn att det vore bra med färre hyrläkare.


 För att nu inte bli för långrandig skall jag komma med 4 förslag för att minska dessa problem:


1 Gotland har sedan 50 - 60 år haft problem med enskilda läkare som varit extra frikostiga med att skriva ut narkotikaklassade mediciner till patienter. Personer med dessa problem har snabbt samlats hos dessa för att få preparat utskrivna. Både privatpraktiserande och i offentliga vården. Hälso och sjukvården kan snabbare och och aktivare identifiera sådana läkare och åtgärda dem.


2 Patienter kan fortfarande trots de gemensamma datasystemen i den offentliga vården få samma preparat utskrivna samtidigt av offentliga och privata läkare/läkare på fastlandet. Ett sätt att komma tillrätta med dubbelförskrivning är att läkaren begär ut sk Läkemedelsförteckning, där listas en patients samtliga recept oavsett läkare. Det kan man göra när missbruk på något sätt kan befaras. Vad jag vet är detta något gotländska läkare ytterst sällan gör eller ens känner till.


3 Många av dessa mediciner är enligt Socialstyrelsens anvisningar avsedda att användas under en begränsad tidsperiod samtidigt med annan behandling. På Gotland skrivs många av dessa mediciner ut kontinuerligt och ofta då utan annan behandling. Vården på ön bör följa Socialstyrelsens anvisningar.


4 Det här är inget bestämt förslag utan en ide som är värd att funderas över: Lägg ned beroendeenheten på psykiatrin och Minimaria på socialtjänsten. Det är faktiskt möjligt att missbrukssituationen på ön skulle förbättras genom detta och regionen skulle spara många sköna miljoner.


Tack för ordet.


Jag ville verkligen sätta igång debatt kring dessa frågor. Det var väl även lite därför jag frågade polischefen som var och informerade föregående fullmäktigemöte angående den nedlagda narkotikaspaningsgruppen. Den här gången spetsade jag avsiktligt till en del formuleringar och funderingar för att få igång debatt. Kanske gick jag för långt men det får framtiden utvisa. En ledarsidesskribent på tidningarna har hitintills gått i taket rejält. :-) ANNONS
Tidigare månad - Senare månad
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se